Δραστηριότητα 1

Φτιάξε μια ιστορία εμπνευσμένη από τα αντικείμενα του Μουσείου μας